PERMOHONAN UNTUK KEMASUKAN / APPLICATION FOR ENROLMENT
     
TATI UNIVERSITY COLLEGE (TATIUC)  
   


* Sila pilih kelayakan akademik tertinggi anda untuk penawaran program yang bersesuaian. (Choose your highest academic qualification for suitable programme offered by TATIUC)

* Masukkan maklumat peribadi anda untuk proses penghantaran surat tawaran. (Enter personal detail for offer letter purposes)

* Masukkan maklumat peperiksaan SPM anda dan senarai keputusan yang diperolehi sekurang-kurangnya 6 subjek termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik.(Enter your SPM examination detail and a list of subject taken and grade which are at least 6 subjects including Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris and Matematik)
* Isikan maklumat peperiksaan lain seperti STPM, Matrikulasi, Diploma dan lain-lain sekiranya ada.(Enter other examination detail such as STPM, Matriculation, Diploma or others if available)
* Permohonan tidak lengkap dan tidak dilampirkan maklumat seperti diatas tidak akan diproses (Incomplete applications will not be processed)
* Status permohonan boleh diketahui bermula pada Mei 2015.(Application status will be released on May 2015 onwards)
* Sekiranya anda menerima tawaran kemasukan, borang dan panduan boleh didapati dengan klik kepada ikon Status. (If you accept the offer, forms and guidelines can be accessed when you click on icon Status)
Copyright © 2007 - 2015 TATIUC.


Permohonan baru

(New application)

Kemaskini permohonan

(Update application)

Status

(Status)

No KP(ID)

Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan/kemusykilan berkenaan dengan permohonan,
boleh berurusan kami di talian 09 860 1000.

Kolej Universiti TATI,
Jalan Panchur, Teluk Kalong,
24000 Kemaman,
Terengganu Darul Iman.
Tel. 609-860 1000 Faks. 609-863 5043

(Any enquiries can be forwarded at the above address)

Best viewed using Firefox 3.0 or later and IE 8

Hacked by Crypto Legends of TATIUC's Hacker