KEMASUKAN SESI 2015/2016

APPLICATION FOR SESSION 2015/2016


  A. KURSUS PILIHAN (COURSE PREFERRED)
  Pilihan Pertama (1st Choice)
  Pilihan Kedua (2nd Choice)
  Pilihan Ketiga (3rd Choice)

  B. BUTIR-BUTIR PERIBADI (PERSONAL DETAILS)
  Nama Penuh (Full name)
  No KP (IC No/ID)    cth:900234115734 tanpa "-" (eg:900234115734 without dash)
  Jantina (Gender)
  Alamat Surat-Menyurat (Address)
  Poskod (Postcode)
  Bandar (City/Town)
  Negeri
  Telefon (rumah) (Phone)   Isi "-" jika tiada ("-" if not available)
  Telefon (bimbit) (Celullar)
  emell (email)   Isi "-" jika tiada ("-" if not available)
  Tarikh lahir (Date of birth) Pick a date   Klik pada ikon bagi pilihan tarikh lahir (Click icon for date of birth selection)

  C. KELAYAKAN AKADEMIK (SPM/SPMV) (ACADEMIC QUALIFICATIONS (SPM/SPMV))
  Pencapaian (Achievement)
  Tahun Pencapaian (Year achieved)
  Nama Sekolah/Institusi (School/institute)
  Pangkat (Grade)   Isi "-" jika tidak berkenaan ("-" if not available)
 
No
Subjek (Subject)
Gred (Grade)
1
BAHASA MELAYU
2
BAHASA INGGERIS
3
MATEMATIK
4
5
6
7
8
9
10

  D. KELAYAKAN AKADEMIK (STPM/A-LEVEL) (ACADEMIC QUALIFICATIONS (STPM/A-LEVEL))
  Pencapaian (Achievement)
  Tarikh Peperiksaan (Year examination)
  Nama Institusi (Institute Name)
  Pangkat (Grade)
 
No
Subjek (Subject)
Gred (Grade)
1
2
3
4
5

  E. KELAYAKAN AKADEMIK (PROGRAM PERSEDIAAN TATIUC/MATRIKULASI/DIPLOMA/LAIN-LAIN) (TATIUC FOUNDATION/MATRICULATION/DIPLOMA/OTHERS QUALIFICATIONS)
  Pencapaian (Achievement)
  Tarikh Graduat (Year graduate)
  Bidang pengkhususan (Stream)
  Nama Institusi (Institute Name)
  CGPA/Gred (CGPA/Grade) * Bagi pelajar yang belum tamat pengajian sila masukkan CGPA terakhir

  F. MALAYSIA UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)
  Tarikh Peperiksaan (Year examination)
  Keputusan (Result)

  G. PENGAKUAN
 

 

Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar dan betul, saya akur bahawa pihak TATIUC berhak menolak permohonanan ini, menarik kembali tawaran kemasukan atau mengarahkan saya keluar dari TATIUC pada bila-bila masa sekiranya didapati mana-mana keterangan, salinan sijil-sijil dan surat akuan yang saya kemukakan adalah tidak benar.
  Nama (Name)
  Tarikh (Date) Sunday, March 01, 2015