Atas
TM

M
   

::Versi Bahasa Inggeris::

. Mengandungi maklumat pensyarah secara umum


Menu Utama
Carian Mudah
Carian Boolean
Buletin
Bantuan
Mengenai Pustakawan

 

CARIAN BERPANDU
   
 

KATA KUNCI

   BERDASARKAN

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIPS UNTUK CARIAN BOOLEAN

LANGKAH-LANGKAH BAGI PROSES CARIAN BOOLEAN

 
1. Masukkan katakunci anda pada bahagian katakunci.
2. Pilih kategori carian anda samaada berdasarkan Judul, Pengarang, Penerbit, No. Panggilan, Tajuk Perkara, ISBN, Lokasi dan semua sekali.
3. Pilih samaada And, Or atau Not untuk menghubungkan katakunci pertama dan kata kunci kedua.
4. Masukkan kata kunci kedua anda pada bahagian katakunci.
5. Pilih kategori carian kedua anda samaada berdasarkan Judul,Pengarang, Penerbit, No. Panggilan, Tajuk Perkara, ISBN, Lokasi dan semua sekali.
6. Ulang langkah 3 hingga 5 untuk memperincikan lagi bahan carian anda.
7. Klik butang "Klik di sini untuk memulakan Carian Anda" dan keputusan bagi hasil carian anda akan dipaparkan.