Atas
TM

M
   

::Versi Bahasa Inggeris::

. Mengandungi maklumat pensyarah secara umum


Menu Utama
Carian Mudah
Carian Boolean
Buletin
Bantuan
Mengenai Pustakawan

 

CARIAN BAHAN

Perhatian:Sila masukkan kata kunci anda dan pilih kategori carian anda dibawah:
Carian:     
Kategori carian anda:
1.  Judul
2.  Pengarang
3.  Penerbit
4.  No. Panggilan
5.  ISBN/ISSN
6.  Tajuk Perkara
7.  Semua sekali

 

.

Langkah-langkah bagi proses carian

Pilihan Kategori
Pilih kategori carian anda samaada berdasarkan Judul,Pengarang, Penerbit, No. Panggilan, ISBN/ISSN, Tajuk Perkara dan semua sekali.
Masukkan katakunci
Masukkan kata kunci anda pada bahagian carian.
Cari
Klik butang "Search" dan keputusan bagi hasil carian anda akan dipaparkan.